HF for 20 år siden

Under seremonien ble 27 kvinner tatt opp i klubben Hitra Terner

1999

27 hitterkvinner  ble sommeren 1999 tatt opp i Lions Club. Klubben fikk navnet Hitra Terner, og ville på ettersommeren ta fatt på sitt samfunnsganglige arbeid.