HF for 20 år siden

Organisten ble refset av presten for ikke å spille salmen riktig

Åpen konflikt mellom prest og organist - med menigheten som tilhørere.
1999

- Jeg vil ikke være i aktivitet som organist så lenge vikarpresten er i jobb her ute, fastholdt organist Fredrik Strøm i 1999. Bakgrunnen for reaksjonen var at han i Fosnes kapell ble kritisert av presten - med menigheten som tilhørere.