HF for 20 år siden

Kirkekontoret ble ufrivillig storforbruker av internett

FIkk skyhøye telefonregninger.
1999

Telefonkontoen til Hitra kirkekontor ble kraftig overskredet. Regningene fra Telenor viste at internett ble brukt døgnet rundt.