HF for 20 år siden

- Det er horribelt å vekke ungene mellom kl. seks og halv sju

Foreldrene ville nekte å sende ungene til skolen.
2000

Foreldrene til skolebarna på Forsnes nektet høsten 2000  å sende ungene til skolen kl. 7.10 om morgenen. Skyssopplegget ble endret fordi ungdomsskoletrinnet ved Helsøysund skole skulle flyttes til Fillan i forbindelse med oppussing av skolen i Kvenvær.