HF for 20 år siden

Foreldreopprør mot flytting av elever

HF i gamle dager

I 2000 kom det forslag om å flytte 1.-4. klasse ved Titran skole til Nordskag skole..