HF for 20 år siden

Telefonterror skaket opp folk

Utga seg for å representere “Tore på sporet”.
HF i gamle dager

Flere eldre personer på Frøya fikk høsten 2000 utidige telefoner fra folk som utga seg for å repre­sentere Tore Strøm­øy og hans program «Tore på sporet». Innholdet i samtalene skaket opp flere som ble blitt oppringt.