For nøyaktig 30 år siden forsvant et stedsnavn på Frøya . Det er viktig å skrive ned og huske stedsnavn før de går i glemmeboka. Det forklarer Kåre Småland i en hovedoppgave om stedsnavn han skrev i 1977, og det forklarer dugnadsgjengen som presenterte sitt stedsnavnarbeid i Folkeakademiet på Frøya i februar i år, referert i nettavisen Frøya.no. « Over 3000 stedsnavn er samlet og arkivert de siste 6 årene «. Av disse kommer nok vel en tredel fra Kåre Småland, vil jeg tro. Han samlet inn og kartfestet 1027 stedsnavn på Frøya allerede allerede i 1977. Bakgrunnen er en hovedoppgave med tittel og presentasjon :

«Øy, - skjær- og med- navn i Frøya,Hovedoppgave i nordisk for Kåre Asbjørn Småland, høsten 1977. Universitetet I Trondheim».

Han samlet inn og kartfestet 1027 navn på øyer, holmer, skjær, grunner og andre fiskeplasser. Hvor viktig det er å ta vare på og huske navn, begrunner han slik i forordet sitt (ut fra 1970 - talls øyne): « Med unntak av Mausen og Sula har fraflyttingen skjedd meget raskt, og avfolkinga bare fortsetter......... Om noen tiår er det kanskje bare navn som kan fortelle de kommende slekter og generasjoner om mennesker, deres levevis og kultur på de øde øyene ytterst i skjærgården.

Men for å få et best mulig grunnlag å studere værenes historie på, skulle alle typer navn fra området ha vært samlet inn. Navn på sund, viker, landingdplasser, sjøhus, veier, teiger, hauger og gårder ville ha gitt et fyldigere bilde av virksomheten som har foregått i området opp gjennom tidene». Og dette arbeidet ser vi nå fortsetter blant annet i innsamlingsaksjonen presentert i Folkeakademiet dette år. All grunn til å glede seg.

Men den samme Kåre Småland har da også registrert navn som er forsvunnet . Og det er flere måter å presentere historiske fakta på.

«Det var bare lyse netter, evig sommer.

Sønnavinden strøk som fløyel mot mitt kinn.

Sjøen hvilte stilt rundt øyer, skjær og holmer.

Det var dette som var bildet i mitt sinn.

Og jeg tenkte at slik vil det alltid være.

Vi har alt som er nødvendig for vår stund.

Både skipsanløp, butikk og folkeskole,

eget postkontor med navnet Vadsøysund.

På min ferd har jeg fått se meg om i landet.

Både fjell og brede bygder har jeg trått.

Og i byene kan alle bli begeistret.

Der finns bygninger som minner mest om slott.

Jeg traff mennesker som spurte hvor jeg kom fra.

Og jeg svarte da så stolt fra sjelens grunn.

At det stedet er det skjønneste i landet,

og det bærer selvsagt navnet Vadsøysund.

Men nå er jeg ganske skuffet og fortvilet. Jeg har gransket både postlister og kart.

Og det spørsmål må jeg rope høyt fra berget:

Hvor er stedet som jeg alltid har forsvart!!

Det er borte, alle spor er nå forsvunnet.

Vadsøysund er glemt av alle og enhver.

Og din banemann er en vi alle kjenner.

Det er storebror, …med navnet Mausundvær»

Svaret er :

7283 Vadsøysund

Tekst. Kåre Småland. Mel. Thorstein Bergman: Samarkand

Postens historie forteller at VASSØSUND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Frøien herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor ble underholdt fra 1.7.1903.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til VADSØYSUND.

Poststedet ble lagt ned 1.11

Anne Marie Dranger Bachen