Enkelte sa fra seg tilbud om skoleplass eller sluttet i jobb for å gå på arbeidsmarkedskurs i omsorgsarbeiderfag. Men i ettertid viste det seg at lovnadene fra arbeidskontoret om fagbrev-godkjent praksis ikke hold stikk.

Elevene følte at ettårskurset for de fleste var bortkastet med tanke på å få seg jobb.