Hadde pilotprosjekt på resirkulering av plast

foto