- Vi visste at interessen for et musikktilbud utover obligatorisk musikkundervisning i skoleverket var stor. Elevene har ytret et klart ønske om et skreddersydd tilbud på ulike instrumenter, fortalte rektor Eskild Lervik .

Han håpet musikkskolen ville gi ringvirkninger og høyne kvaliteten på Hitras musikkliv