Det begynte da Haakon Pettersen var ordfører i Frøya. Etter politiske avgjørelser som tydeligvis falt noen tungt for brystet, begynte han å motta pakker han aldri hadde bestilt. De ble etterhvert ganske mange. Og om natta kimte telefonen uten at det var noen i den andre enden.

Ei tid ble det noe bedre, men fram mot sommeren 1998 tok det seg opp igjen og Pettersen, da avgått som ordfører, varslet at han kom til å politianmelde forholdene.

Etter at Pettersen fikk fatt på hvem som kastet båtmotoren hans på sjøen, forklarte denne personen om en hevnaksjon mot ordføreren, som også tillitsvalgt ved Sula samvirkelag. Pettersen fortalte i intervjuet med lokalavisa at hevnaksjonen var som følge av en del upopulære vedtak, blant annet i saken om Sula sykehjem og disposisjoner som samvirkelaget hadde gjort.