Oddrun Bekkvik og Ragnhild Øyen (sittende) må rydde opp.