Ingenting manglet da mange «baronesser, grevinner og prinsesser» var samlet for å feire kongelig bryllup