I 1997 var det stor vekst i midt-norsk handel. Vinneren var Frøya etter at omsetningen i detaljhandelen økte med hele 4.718 kroner pr. innbygger.

- Det har alltid vært vanlig for frøyværinger å dra inn til Trondheim og hande. Mye tyder på at denne trenden er i ferd med å avta, mente lederen i handelsstandsforeninga på Frøya, Ann Lisbeth Sørdal.

Leder ved Frøya næringssenter, Reidar Faanes og leder av Kvinneprosjektet, Kate Wilhelmsen var også tilfredse med økningen, men understrekte at det fortsatt var mange varer man måtte til sentrale strøk for å finne. De viste bl.a. til at Frøya manglet både Vinmonopol og apotek.

En viktig årsak til økningen i handelen mente de var de store handelskjedenes tilknytning til øya som ga øyværingene større utvalg og billigere varer.