Ole Haugen ved Midnor Havbruk var frustert og lei av å finne fiskeredskaper som satt fast i oppdrettsmerdene.

Ved en anledning fant ansatte ved selskapet  13 ulike fiskeredskap i ei fiskenot på oppdrettsanlegget ved Sistranda.

Ved en tidligere anledning fant de også et garn i den ene nota. Dette var brukt til å fange oppdrettsfisk.

- Årlig forsvinner det fisk for millionbeløp fra oppdrettsanleggene på Hitra og Frøya, fortalte Haugen.

Han ville utlove belønning for tips som førte til at tyvfiskerne ble tatt.

Tyvfisket så ut til å ha så stort omfang at det antaglig lå organisert salg bak.

- Det virker som om det er god planlegging før tyvfiskerne slår til i anleggene. Med riktig utstyr er det mulig å få opp store mengder fisk på kort tid, mente Ole Haugen som da var daglig leder ved Midnor Havbruk

Han viste også til at tyvfisket kunne påføre skader på både fisk og anlegg - og dermed med øke risikoen for rømming.