- Ungdommene har behov for å ha et et fritidstilbud, en plass hvor vi kan møtes. Da tror vi det kan være fint å starte en slik klubb, sa ungdommene fra Akset på Innhitra.