Ny røykelov med innskjerpede bestemmelser for serveringsstedene trådde i kraft fra 1. januar 1998. For kroer og restauranter som har satset på tradisjonelle lokaler, bød det på store problemer å leve opp til kravene om røykfrie arealer.

- Vi har prøvd et røykfritt bord. Da 99 prosent av alle kvenværingene røyker, ble dette bordet også brukt til røykebord når restauranten var full, fortalte Odd-Geir Kristiansen ved Bryggeloftet i Kvenvær.

De ville sette opp røyking forbudt-skilt på flere av bordene, men Kristiansen innrømte at det ble vanskelig å påse at forbudet ble etterfulgt.

- Vi er spent på hvordan dette vil gå, innrømte også Ole Gunnar Berg og Odd Kleiven ved Hansbrygga.

- Vi er klar over ansvaret vi har, men ser store problemer når lokalet er fullt, sa Berg.

Geir Bekken ved Hotell Frøya fryktet for at det kom til å bli mye kjefting fra misfornøyde kunder.

Men hotellet tok loven på alvor og gjennomførte tiltak for å tilfredsstille kravene.

- Vi må ta loven på alvor fra starten. Publikum er mest motakelig for endringer i starten. Er vi ikke strenge nå, vil vi bare få problemer senere, mente Geir Bekken.