- Folk er litt ensformige når det gjelder klær

foto