Vegvesenets folk fikk et spesielt problem å hanskes med på begynnelsen av 1995, kort tid etter at Hitratunnelen var åpnet.

Mus var observert i tunnelen, og vegarbeiderne måtte på musejakt da man fryktet at de små skapningene skulle begynne å gnage på ledningsnettet.