- Fjern bomstasjonene til Frøya og Fjellværøya, og flytt all innkreving til Hitratunnelen. Da får vi et mer fleksibelt nærinsgliv, mente Jens Heggvik i 1997.

Han hevdet bomstasjonene på Fjellværøybrua og Frøyatunnelen hindret samarbeid og var kunstige terskler for regional utvikling.

- Selv om det da vil bli dyrere å passere Hitratunnelen, vil øyenebli en eget enhet region med de mulighetene dette gir.

Og den som kjenner historien vet at slik ble det.