Høsten 1994 forlangte medlemmene i Titran Fiskarlag at kommunen skulle legge fram vann til fiskerikaia på Titran.

Teknisk hovedutvalg hadde forståelse for kravet, men opplevde at det var vanskelig å få grunneiernes tillatelse til å legge fram ledninga. Dette fordi grunneieren krevde at kommunen ordnet opp i en annen sak før ha ville gi tillatelsen.

- Uten vann er vi forhindret i å få vasket fisk og hodle båteebn i forsavrlig satbnd, mente Willy Olsen og Rune Gaustad som forlanget at saken ble løst snarest.