Vant søksmål og fikk kjøpe gården for 11.000 kroner