Organisten ble refset av presten for ikke å spille salmen riktig