- I dagens samfunn er det ikke så uvanlig at folk har vært gift før, eller får barn før de gifter seg. Det må også kirka innrette seg etter, sa Tove Kvervavik opprørt til lokalavisa i 1998. Bakgrunnen var at Tove og Odin Gisle Fredagsvik ønsket å gifte seg. Men siden Tove hadde vært gift med en annen mann tidligere, satte daværende sokneprest i Frøya foten ned da han ble forespurt om å vie paret.

- Jeg hadde aldri trodd at det var prestens oppgave å dømme folk, sa Tove, som ikke ga opp. Da soknepresten sa nei, uten å ville begrunne nei-et overfor lokalavisa, gikk Tove og Odin Gisle til tidligere prost på Hitra, Kjell Ivar Berger. Han sa ja - og hjalp til slik at også Tove og Odin Gisle fikk gitt hverandre sitt ja.

- Kirka har en vigselsmyndighet, og vi oppfordrer folk til å leve sammen i ekteskap. Hvis folk som henvender seg til kirka, blir nektet vielse, føler jeg vi slår oss selv på munnen, sa Berger. Samtidig uttalte han at han ser problemet med at folk som lover evig troskap, ikke klarer å holde det.

- Men jeg mener folk må få lov til å starte på nytt, med blanke ark. Vi må ta realitetene på alvor, sa Berger.