Arne Ratchje mente 3500 kroner i vannavgift er alt for høyt i forhold til  detkommunen yter av service og tjenester til innbyggerne.

- Hitra kommune driver rovdrift på pensjonistene, mente den tidligere lensmannsbetjenten som vlle sette pengene inn på en sperret konto.