Da lensmannsbetjenten skulle ta tjuvfiskerne, dytta de han i elva