Det var mediagruppa ved Sitranda skole som var ute og stilte spørsmål til folk på gata. Og meningene om den seksuelle lavalderen var forskjellige.