Fisker mistet dødmannsknappen - fant den igjen en uke senere i torskens mage.