Alle elever med krav på skoleskyss til og fra Sistranda skole skal få sitte trygt. Det lovte Fosen Tarfikklag som ble obverrumplet av ekstra mange passasjerer de første skoledagene.