Hardkjøret etter vannskaden tæret på herregårds-eieren