Kan Øylekene med 2000 idrettsøvere arrangeres på Frøya? Det spørsmålet stilte Knut Arne Strømøy og Kjell Kvam i 1998. De mente at det med noen nyinvesteringer, burde være mulig.

- Første steg må være å få på plass den lokale Islands Games Association International (IGAI). Det må gjøres i samarbeid med Frøya kommune og frøyaidretten, mente rådmann Kjell Kvam som innrømte at et slikt arrangement ville være et meget stort løft for øyregionen.

Kjell Kvam og Knut Arne Strømøy så for seg at et eventuelle Øyleker i øyregionen måtte bety et noe redusert program i forhold til de større øyene.

Det største løftet mente de ville være en tilfredsstillende friidrettsarena. For å løse innkvarteringen, mente man et innkvarteringsskip kunne være løsningen.

- Men alt er avhengig av et samarbeid med Hitra og en lokal mobilisering av hele øybefolkningen, fastslo Kjell Kvam.