Statens vegvesen fikk før Hitratunnelen åpnet, utarbeidet en risikoanalyse som viste at det ville gå 600 år mellom hver lastebil-brann i Hitratunnelen. Tunnelen hadde bare vært åpen i 7 uker før en kranbil tok fyr inne i tunnelen.

Brannen avdekket også flere mangler ved brannberedeskapen. Blant annet sviktet varslinsgprosedyrene som skulle alarmere brannmannskapene på Sunde og Sandstad.