For første gang i historien fikk skolen to førsteklasser

foto