Da ferjene gikk, hadde pensjonistene honnør-rabatt. Dette fikk de ikke ved kjøp av tunnelbillett da Hitratunnelen erstattet ferja. Eldres råd på Hitra med leder Jorunn Mellingsæther i spissen, mente dette var urimelig, og skrev brev til departementet.

Men samferdselsministeren sa nei - og slik ble det.