Mens Eirik tørket valpespy utenfor bilen ble den overtent på få sekunder