I nærmere to år levde beboerne nærmest tunnel-påslaget i Hamarvika med et anleggsområde i nærmiljøet.

Høsten 1996 ble det klart at tunnel-påhugget måtte flyttes. Beboerne krevde derfor at vegvesenet snarest mulig måtte rydde opp i den farlige veiskjæringen som ble benyttet av fotgjengere og syklister.

- Dette er farlig, både for unge og voksne. Flere har fallt på tur ned den bratte siten, og ungene sykler her daglig, fortalte Åse ringlie Hammervik.

Hun la til, at dersom noen sykler utfor her, vil det ikke ende bra.

Vegvesenet på sin side lovte å rydde opp.

- Så snart vår oppsynsmann er ferdig med å stikke en vei på Hitra, begynner vi med opprydding i Hamarvika, sa Jon Einar Lien.