Endelig var det slutt på drønnene som ristet gård og grunn hos Oddmund