Et interimestyre bestående av Trond Hammervik, Steinar Siversten, Anne Britt Østbø, Odd Kleiven og Kåre Bjørn Huse inviterte i mai 1998 til stiftelsesmøte. Hele 50 hadde allerede før møtet meldt sin interesserte.

- Formålet med klubben er å fremme interessen for rock og blues, fortalte Trond Hammervik.

Interimstyret fortalte de ville satse på lokale krefter.

- Vi vet det sitter folk omkring på Frøya som spiller musikk som ikke er i danseband-sjangeren, mente den musikkinteresserte gjengen.