Mellom 150 og 200 store og små deltok høsten 1996 på familiedagen på det nye idrettsanlegget på Sandstad. Her var det både tradisjonelle friidrettsøvelser - og noen mer uvante øvelser som kaillkauk, trillebårkjøring og skothyll.