Naturforvaltningen sa vinteren 1998 ja til Jens Heggviks planer om krokodillefarm på Tjeldbergodden. Dyrehelsetilsynet var mer skeptisk ,og ville vente med å gi endelig svar.

Heggvik selv håpet farmen kunne være på plass sommeren 1999.

- Dette ser positivt ut, mente Jens Heggvik etter korrespondansen med myndighetene. Da var det gått seks år siden han lanserte ideen om krokodillefarmen som skulle få navnet Heggvik Alligator Farm & Fly Fish Company.

- Vi har flere folk som kan tenke seg å være med på prosjektet, opplyste Heggvik.

Han så for seg i første omgang å kjøpe inn 15-20 voksne dyr fra en tilsvarende farm i Frankrike, og mente det var mulig med en årlig slakteproduksjon på opptil 2000 dyr.

Historien senere viser at Heggvik aldri fikk de nødvendige tillatelsene, og drømmen om oppdrett av alligatorer på Tjeldbergodden måtte skrinlegges.