Dårlige tider og permitteringer i havbruksnæringen