I februar 1998 ble det arrangert Kvernberg Cup for bedriftslag i fotball. Hele 16 lag deltok, og det ble stor stemning og tøffe tak før spillerne vendte heimover - i visshet om at treningsgrunnlaget måtte bli bedre til neste år...