1.september var siste arbeidsdag ved Hitra meieri i Fillan. Da stengte bedriften dørene etter 35 års drift.