Slik så fylkesveien ut mellom Knutshaug og Kjerringvåg på Dolmøya i oktober 1997. Her kjørte trailere, skolebusser og privatbiler på det som snart skulle bli tilførselsveien til Frøyatunnelen.

Fylkestrafikksjef Olav Ellevset tok turen til øyregionen for å se på veiene. Og han var ikke i tvil om at noe måtte gjøres.

- Det er lett å påvise positive effekter av veiinvesteringene her på øyene, sa fylkestrafikksjefen som lovte at nå skulle det bli asfalt.