20 grader i skyggen, men støvler ble nødvendig for de unge i Melandsjø barnehage etter at det ble observert hoggorm like ved barnehagens daværende lokaler i Åsly ungdomshuis i Barmanfjorden.

To innpåslitne hoggormer gjorde hverdagen vel spennende for både barn og ansatte som tok sine forholdsregler.