Stilte med seks seniorlag til sesongstarten: - Labert tilbud

foto
Fjellværøy 2002: Foran fra venstre; Lennart Bakeng, Andreas Haltland, Torgeir Grindskar, Odd Emil Ulvan, Karl Asbjørn Selvåg og Halvard Eriksen. Bak fra venstre; Morten Fredriksen, Marius Fiskvik, Stig Nidar Selvåg, Bjørnar Johansen og Simon Søbstad. Foto: HF arkivet