9.klassingene ved Sistranda skole gikk ut av ungdomsskolen våren 1997 som to røykfrie klasser. Før jul samme år var de tilbake på skolen for å overrekke en gave som takk for at skolen klarte å holde ungdommene unna nikotinen gjennom hele avgangsåret.

At elevene klarte å holde seg røykfrie, skyldtes mye en røykfri-kontrakt de undertegnet tre år tidligere. Dersom de overholdt kontraktene, ville det bety økonomisk støtte - bl.a. til skoletur.

- Gaven gir vi som et synlig bevis at vi er de første klassene som har gått røykfrie ut av ungdomsskolen på Sistranda. Samtidig er det den en takk for disse årene, sa Catrine Pettersen da hun på vegne av de 34 elevene overrakte skolen et flott keramikkfat som var laget av Brynhild Vavik.