Pårørende til Granlia bokollektiv i Fillan var opprørt over botilbudet som ble tilbudt eldre pleietrengende.

- Huset er som et fengsel. Bevegelsesfriheten både i og utenfor huset er svært begrenset og isolerer de eldre, sa Ivar Kværnø og Jarle Einvik. De krevde at kommunen opprettet et bedre tilbud for de pleietrengende.

Rådmann Erling Solsletten erkjente at bokollektivet ikke var noe velegnet sted å huse pleietrengende eldre, men opplyste at man jobbet med andre løsninger for å avhjelpe behovet.