Får bygge to boliger på gårdseiendommen

Hitra

Kystplan har på vegne av Åge Eriksen Holding søkt om å få fradele to tomter på gårdseiendommen på Volden, for å bygge to boliger.