- Med de summene vi har fått inn, er det helt greit å hoppe i sjøen i dag

Russebading Krafttak mot kreft 2017

New Articles

Det var knyttet stor spenning til hvilket russekull som måtte hoppe i sjøen etter at pengene strømmet inn til Krafttak mot kreft-innsamlingen fredag formiddag.


- Dette er nervepirrende. Plutselig er alt snudd på hodet!

Anonym giver bidro med 60 000 kroner, mens to selskap gav til sammen 100 000 kroner fredag.


Kreftforeningens aksjonsleder Petter Spolén kunne klokken 15.30 fortelle at det var russen ved skolested Frøya som hadde samlet inn den aller høyeste sum fram til badeutfordringen.

Frøya hadde fått inn totalt: 324.300,-.

Hitras sum var på totalt: 255.724,-.

Frøyarussen jubler over at de slipper å bade. 

 

- En helt utrolig sum

Pengene fordeler seg slik:

Frøya

Digital Innsamling: 219.650 kr.

Bøsseinnsamling: 95.155 kr.

Vipps: 9495 kr.

Frøya fikk inn ytterligere 5000 kr. mens badeutfordringen tok sted.

Hitra

Digital Innsamling 180.319 kr.

Bøsseinnsamling: 70.865 kr.

Vipps: 4.540 kr.

Aksjonssjefene Vegard Andersson og Maja Kucharska forteller at de aldri hadde trodd det skulle komme inn så mye penger.  Og særlig ikke i løpet av dagen i dag.

- Vi har fått inn en helt utrolig sum! Over en halv million kroner til Kreftforeningen, jubler Vegard Andersson og Maja Kucarska. Vegard viser at Frøyarussen har fått inn kr. 329 155 kroner og Maja viser frem Hitrarussens sum på kr. 255 724.  

 

- Konkurransen tilspisset seg i formiddag da vi så summen til Hitra virkelig øke. Da var det bare å mobilisere og ringe rundt til næringslivet, forteller Andersson. Kucharska forteller at de gjorde det samme på naboøya.

De benytter anledningen til å takke alle som har bidratt med både små og store beløp, de mange bedriftene som har gitt og enkeltpersoner.

- Vi har fått inn over en halv million kroner til Krafttak mot kreft  her i øyregionen. Det er en helt utrolig sum! oppsummerer aksjonslederne glade og stolte.

- Med de summene vi har fått inn, er det helt greit å hoppe i sjøen i dag. Alt går jo til en god sak, smiler Maja og går først uti vannet.

Aksjonsleder Maja Kucharska går først i vannet av Hitrarussen. 

Hitrarussen hoppet raskt i - og ut av sjøen.. 

...mens letta Frøyaruss fulgte tørre og glade med fra land. 

 

- Fått inn kjempemye til en veldig god sak

Russen hadde også utfordret skoleledelsen ved Guri Kunna vgs til å delta på badeutfordringen, noe de takket ja til.

Rektor Espen Arntsberg måtte uansett hoppe i sjøen siden han er rektor ved begge skolestedene, han fikk følge av viserektor Sigbjørn Glørstad ved Guri Kunna skolested Hitra.

Guri Kunna rektor, Espen Arntsberg måtte hoppe i sjøen, det måtte også viserektoren på skolested Hitra, Sigbjørn Glørstad. 

 

Her forteller rektor Espen hvordan det var å bade og om russens formidable innsats:

Rektor Espen Arntsberg etter badingen

 

Fortsatt mulig å gi

NB! Selv om badeutfordringen er unnagjort, er det fortsatt mulig å gi til Kreftforeningen og Krafttak mot kreft.

Hitras digitale innsamlingsaksjon finner du her.

Frøyas digitale innsamlingsaksjon finner du her.

Det er også mulig å gi via betalingsappen Vipps, hvor man kan søke opp Guri Kunna vgs.

Aksjonslederen for Frøyarussen, Vegard Andersson viser stolt frem beløpet de har klart å samle inn til årets "Krafttak mot kreft". Det er fortsatt mulig å gi.